FÖRELÄSNINGAR

Nanne Network genomför föreläsningar i skolor, föreningar och organisationer runt om i landet för att belysa psykisk ohälsa hos barn och ungdomar. Vi tror att genom våra föreläsningar når vi en bred målgrupp och kan samla många personer i ett och samma forum för diskussion.

Syftet med föreläsningarna är att göra både personal och ungdomarna mer medvetna om psykiska ohälsa och dess konsekvenser. Hur vi gemensamt med små medel kan upptäcka barn och ungdomar som befinner sig i utanförskap.

GÅVOR OCH STÖD

I vårt land finns det så många otroligt fina och engagerade organisationer och människor som gör ett fantastiskt jobb med barn i utsatthet.


Därför väljer Nanne Network att kontinuerligt stötta föreningar och organisationer med ekonomiska medel i form av gåvor och stöd för att deras verksamhet ska kunna rulla på.