2021

Plannering för 2021 års projekt pågår för fullt. Håll utkik på hemsidan för kommande projekt.

Projekt Praktik

Nanne Network tittar på möjligheten att påbörja ett projekt med syfte att ge barn och ungdomar i utsatthet en möjlighet till praktik i arbetslivet.

Bakgrunden till idén är att vi vill ge de barn och ungdomar som av olika anledningar inte orkat med skolan eller hoppat av en möjlighet till praktik för att visa på att det går att komma ut i arbetslivet även om förutsättningarna inte är optimala.