Ditt företag kan göra skilland!

Vill du och ditt företag göra något gott för våra ungdomar! Genom ett samarbete kan du engagera medarbetare och stärka företagets varumärke. Vi värdesätter alla samarbeten lika högt då vi är helt beroende av att kontinuerligt hitta samarbetspartners för de olika aktiviter, läger eller workshops som vi genomför!