STYRELSE

Nanne Grönvall
Ordförande

Eddie Sars
Ledamot

Charlie Grönvall
Ledamot

Auktoriserad revisor: Certe Revision, Ansvarig: Mikael Jonsson

Nanne Networks styrelseordförande och ledamöter tar inte ut några arvoden för sina uppdrag. Stiftelsens intäkter ska omsättas i läger, events, workshops samt gåvor till andra organisationer.