OM OSS

Vi är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation och vi, precis som de flesta andra hjälporganisationer, är beroende av frivilliga ekonomiska donationer.

Stiftelsen grundades 2013 av Nanne Grönvall som idag är styrelseordförande.

VÅRAT SYFTE

Nanne Network vill förmedla vikten av respekt och förståelse för varandra, att försöka minimera skuld och skam. Vi vill även lyfta fram vikten av att våga prata om det som tynger oss i livet. Nanne Network ska genom sin verksamhet bidra till en en positiv förändring för ungdomar och deras framtid.

IDEELLT ARBET

Allt arbete i stiftelsen är ideellt.

Det innebär att alla som deltar i våra projekt, aktiviteter eller på annat sätt bidrar gör utan ersätning.

Nanne Networks styrelseordförande och ledamöter tar inte ut några arvoden för sina uppdrag.