Stiftelsen Nanne Network arbetar utifrån FN:s konvention om Barnets rättigheter vilket innebär att
 vi alltid utgår från barnets perspektiv.