AKTUELLT

2023-03-07
Gåva till Kista SC
Kista SC planerar att hålla ett läger för pojkar i utsatta områden sommaren 2023 för pojkar 10–16 år på Vässarö för 40 deltagare. Lägret anordnas i förbyggande syfte med fokus på värdegrundsarbete och psykisk hälsa. Barnen får då möjlighet att träffa och lära känna scouterna vilket också är en fantastisk integrationsmöjlighet. Vi på Nanne Network tycker dessa typer av initiativ är otroligt viktiga och har därför valt att stötta detta initiativ med 20.000 SEK

2023-02-27
Gåva till Team Tilia
Team Tilia satsar nu stort på att uppnå 100% tillgänglighet i deras chatt vilket innebär att alla som försöker komma i kontakt med dem via chatten ska kunna göra det. Det tycker vi är ett viktigt och värdeskapande mål som vi valt att stötta med 20.000 SEK.


2022-02-23
Gåva till Löparakademin
Rörelse är otroligt viktigt för att skapa en grund för välmående och psykisk hälsa. Utöver att introduceras till träning och rörelse så får deltagarna nya vänner och bygger därmed upp sitt egna nätverk. Därför väljer Nanne Network att fortsätta stödja Löparakademin som gör ett fantastiskt jobb med hela sitt team! Nanne Network skänker en gåva på 5000 SEK.


2022-01-25
Gåva till Healty Woman
Healthy Woman är ett kvinnonätverk som arbetar för en förbättrad fysisk och psykisk hälsa i utsatta områden med fokus på Järvaområdet. Alla tjejer 13+ är välkomna att kostnadsfritt delta i aktiviteter. Nanne Network väljer att ge en gåva på totalt 10.000 SEK till Healthy Woman för det fantastiska arbete som görs för att främja rörelse och mental hälsa där utmaningarna är som störst i utsatta områden. Med en blandning av aktiviteter och lägerverksamhet på sommaren som inte bara främjar rörelse och psykiskt välmående utan också integration i samhället tycker vi på Nanne Network att Healthy Woman fyller en samhällsviktig funktion.


2021-12-11

Gåva till Team Tilia
Nanne Network har under flera år följt Tilias fantastiska arbete med att förbättra ungas psykiska hälsa. Genom de aktiviteter som Tilia genomför så bidrar de till en positiv samhällsutveckling och det vill Nanne Network vara med och främja genom att stötta organisationen så att de får möjlighet att fortsätta att göra bra saker, belysa ämnet och finnas där för barn och ungdomar. Tilia gör skillnad. Därför stöttar vi Team Tilia med 5000 SEK samt deltar i deras julkampanj 100% som syftar till att alla barn och ungdomar som är i behov av någon att prata med ska få en plats i Tilias chatt med ytterligare 5000 SEK, så totalt 10.000 SEK.

2021-04-22

Gåva till Holmalunds IF

Rörelse är viktigt och för Holmalunds IF där vissa av ungdomarna bor i ett socioekonomiskt svagt område erbjuds varje år en sommarfotbollsskola. Därför har Nanne Network valt att ge en gåva på totalt 2500 SEK för att stötta de fantastiska arbetet Holmalunds IF gör och för att de ska kunna genomföra fotbollsskolan som planerat under 2021.

2021-02-09
Gåva till Löparakademin
2020-10-26
Gåva till Tilia
2020-08-27
Gåva till Sundsvalls Damfotbollsförenings Plus verksamhet
2020-07-12
Platsbesök på Löparakademins boot camp i Rissne