Länkar till viktiga organisationer

Nedan har vi samlat de organisationer som vi på Nanne Network tycker är viktiga att lyfta fram och som har en koppling till det arbetet som Nanne Network bedriver. Samtliga är religiöst och partipolitiskt obundna i enlighet med Nanne Networks policy.

KRIS - Kriminellas Revansch I Samhället

Rädda barnen

JÄMO - Jämställdhetsombudsmannen

BRIS

Kvinnofridsportalen

BOJ - Brottsofferjourernas Riksförbund

ROKS

Våldskildringsrådet

SKR - Sveriges Kvinnojourers Riksförbund

RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Friends

BRÅ - Brottsförebyggande Rådet

Brottsoffermyndigheten

Fryshuset